Huis in Spanje verzekerd, maar geen dekking!

Onverantwoorde risico’s voor miljoenen huiseigenaren in Spanje

Elke huiseigenaar heeft een opstalverzekering afgesloten en betaalt maandelijks premie. Maar wat vrijwel niemand weet is aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in geval van schade ook uitgekeerd te krijgen. Voor het afsluiten van een opstalverzekering in Spanje wordt naast het adres en de geschatte waarde (soms zelfs zonder taxatierapport) niet veel meer informatie gevraagd, waardoor men in de overtuiging leeft, dat men verzekerd is. De eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het juist informeren over de staat en status van de woning, alsmede voor het up to date hebben én houden van alle benodigde documenten en vergunningen, en dient de verzekeringsmaatschappij op de hoogte houden van eventuele wijzigingen. Het is voor maatschappijen scoren voor open doel om het niet uitkeren van schade te rechtvaardigen, want “negen van de tien keer” is de documentatie niet op orde. Voor IGP, de enige onafhankelijke instantie voor huiseigenaren en toekomstig huiseigenaren in Spanje, is het de hoogste tijd dat verzekerden eerlijk en volledig worden geïnformeerd!

Ronny de Graeve maakt deel uit van het managementteam van IGP, geeft leiding aan het landelijk netwerk van architecten en is perito judicial (juridisch architect). Hij wordt in die hoedanigheid door de rechtbank opgeroepen om te rapporteren over gevallen waarbij de verzekeraar en de verzekerde er niet uit komen. Dan blijkt dat in de meeste gevallen de eigenaar niet over de benodigde of geldige documenten beschikt en de schade niet wordt uitgekeerd. Volgens de heer De Graeve gaat het niet om uitzonderingen, maar mogelijk miljoenen huizen in Spanje die feitelijk onverzekerd zijn, waaronder zonder twijfel veel Belgen en Nederlanders.

Er wordt veel te lichtzinnig gedacht over dit soort zaken, mede veroorzaakt door de gebrekkige controle. Maar men vergeet, dat er wel degelijk wetten en regels bestaan en controles wel degelijk worden uitgevoerd, zeker bij grotere schadeclaims! Het is een zwaard van Damocles, en men wil zeker niet belanden in een rechtzaak met een Spaanse verzekeraar. De veel gebezigde opmerking indien iets niet legaal is “zo werkt het in Spanje” krijgt een hele andere betekenis als men zelf met de gevolgen wordt geconfronteerd. Zeker in geval van een ongeluk, waarbij in ernstige gevallen zelfs strafrechtelijke vervolging niet kan worden uitgesloten.

Cédula de habitabilidad (woonvergunning), even belangrijk als misleidend

Een Cédula is één van de documenten die in geval van schade door de verzekeraar zal worden opgevraagd. Helaas wordt onterecht aangenomen dat het hebben van een Cédula de habitabilidad impliceert dat alles in orde is. Dat is te kort door de bocht, en met name buitenlandse huiseigenaren, zijn zich hiervan niet of onvoldoende bewust. Sommigen weten niet eens of ze überhaupt een woonvergunning hebben.

Een Cédula verloopt na tien jaar en kan betrekkelijk eenvoudig worden verlengd, maar dat wil niet zeggen dat de het document geldig is! Het kan om meerdere redenen vóór de einddatum ongeldig zijn bijvoorbeeld door verrichte werkzaamheden in of aan de woning zonder benodigde vergunningen, een niet gekeurde technische installatie, danwel door een niet erkende installateur (gas, electra of water) of een openstaand dossier (expediente) bij de gemeente.

Een niet geldige Cédula heeft overigens niet alleen mogelijke consequenties voor de verzekering, maar ook op de geldigheid van andere licenties en vergunningen zoals de (vakantie)verhuur, bedrijfsactiviteit, etc. Daarbij loopt men het risico op het moeten afbreken van niet te legaliseren bebouwing en boetes. Kortom een op het eerste gezicht simpel document kan een vervelende kettingreactie veroorzaken.

Laat u zeker niet verleiden tot onrechtmatig “geregelde” licenties en vergunningen, want die hebben geen waarde en bij constatering maakt het uw positie zwakker en bovendien is het een strafbaar feit!

Vraag de Verzekerings-checklist aan om uw persoonlijke situatie te toetsen