HET VEILIG KOPEN KEURMERK

VOOR SPAANS ONROEREND GOED!

Ondanks tussenkomst van makelaars, advocaten en notarissen worden jaarlijks duizenden buitenlandse kopers in Spanje misleid!

Profiel slachtoffers

Het keurmerk

Om te voorkomen dat u verkeerd of onvolledig wordt geïnformeerd, is het essentieel dat u zélf alles weet over de woning waarin u interesse heeft.

Dat begint met een onafhankelijke IGP keuring, waarbij een “scan” wordt gemaakt van de woning, verwerkt in een rapport in de door u gewenste taal. Dan bent u goed geïnformeerd en veel beter in staat om het overzicht behouden. Neem de uitkomst van de keuring op als ontbindende voorwaarde in de onderhandelingen!

Lees meer ->

Veilig kopen

De enige garantie om veilig te kopen is met een notaris of advocaat gevestigd in uw land met voor u bekende normen en waarden die toeziet op het koopproces.

Als onafhankelijk orgaan is IGP de verbindende factor tussen notarissen en advocaten in Noord-Europa die Spaans beheersen aan de ene kant, en advocaten en notarissen in Spanje aan de andere kant. Sluit een Spaanse advocaat of notaris om diverse redenen nooit uit bij de transactie!

Lees meer ->

Checklist en tips

Er zijn veel factoren om rekening mee te houden in Spanje om teleurstellingen en problemen achteraf te voorkomen. 

Illegale bouw, het ontbreken van documenten en vergunningen, achterstallige belastingen, onjuiste inschrijving in het kadaster, onduidelijke eigendomspositie, gebrek aan ethiek, de bureaucratie en corruptie. Zorg dat alles goed is gecheckt!

Lees meer ->

Verzekerings-check

Zou u een huis kopen dat u niet kunt verzekeren of door ontbreken van licenties geen dekking heeft?

Voor het afsluiten van een opstalverzekering in Spanje wordt naast het adres en de geschatte waarde (soms zelfs zonder taxatierapport) niet veel meer informatie gevraagd, waardoor veel eigenaren in de overtuiging leven, dat men verzekerd is. Dat blijkt te vaak een misvatting. Doe de check of uw (toekomstige) huis wel verzekerd is of kan worden!

Lees meer ->

Praktijkvoorbeelden

De veel gemaakte opmerking “in Spanje werkt het zo” moet het ene oor in en de andere uit.

Ook al is de controle in Spanje beperkt, hij bestaat wel degelijk, danwel na een verbouwing of steekproef bij vernieuwen van een bestaande licentie. Laat u niet misleiden, want uw huis is om van te genieten zonder een continu Zwaard van Damocles boven uw hoofd.

Binnenkort meer

De kosten voor de IGP keuring (vanaf 375€) zijn relatief zo laag dat er voor de verkoper geen enkele reden is om deze niet uit te laten voeren, tenzij de woning onoplosbare problemen heeft!

Falende overheid

De oorzaken van de problemen op de Spaanse woningmarkt zijn een gebrek aan controle op legaliteit, vaak door de overheid zelf, maar ook professionals die in mindere of meerdere mate meer bezig zijn met hun eigen inkomsten. De praktijk leert dat de overheid niet in staat is om de problemen op te lossen.

Bovendien is het vertrouwen in de rechtspraak bijzonder laag zo blijkt uit een bevolkingsonderzoek. Meer dan de helft van de Spanjaarden (55%) beoordeelt de rechters en rechtbanken als niet objectief (waarbij 37% het als “slecht” en 18% het als “zeer slecht” beoordeelt). Slechts 5% beoordeelt de rechtbanken als objectief en onafhankelijk. De opmerking van advocaten “beter een slechte regeling, dan een goede rechtszaak” bevestigt dit en is niet bepaald bemoedigend voor die kopers die een beroep moeten doen op hun rechten indien noodzakelijk.

Effectieve maatregelen

Met een uitgebreid pakket aan maatregelen wil IGP het vertrouwen herstellen. IGP betrekt het Europese netwerk van advocaten en notarissen nauw bij de controle op de inspecties volledige onafhankelijkheid te garanderen.

De belangrijkste maatregelen betreffen de uitvoerige controlemiddelen die ertoe leiden dat de koper een eerlijk en objectief beeld heeft van de woning. Vervolgens biedt IGP model-overeenkomsten, die ervoor moeten zorgen dat alles goed op papier komt zonder onduidelijke interpretaties van de feiten.

En tot slot moet een beveiligde betalingsregeling met duidelijke voorwaarden een einde maken aan de onzekerheid, waarbij grote hoeveelheden geld zonder enige garantie worden overgemaakt.